westAktuelt

Anbefalinger ved fremleie av næringslokaler

7. februar, 2023 av Erlend Bergstrøm og Jon Håkon Hegdahl

Fremleie av næringslokaler medfører at to ulike kontrakter løper side om side. Kjenner du til hvilke problemstillinger som kan oppstå ved fremleie, eller hvordan leieforholdet kan innrettes for å sikre utleiers interesser?

Innlegg i Estate Vest

Advokat / partner Jon Håkon Hegdahl, og advokat / partner Erlend Bergstrøm har ved nylig artikkel i Estate redegjort for følgende nøkkelpunkter og anbefalinger ved fremleie av næringslokaler: 

 • Hva er fremleie?
 • Fremleier – ansvarlig både for utleier og fremleietaker?
 • Bør utleier involvere seg ved inngåelse av fremleieavtaler?
 • Utleiers adgang til å stille vilkår og betingelser ved fremleie
 • Hvilke krav utleier bør stille som betingelser for fremleie. Herunder:
  • Solidaransvar
  • Garanti og sikkerhetsstillelser
  • Fremleiers endringer i bruk av fremleieobjektet
  • Tvangsfravikelse
  • Rett for utleier til å tre inn i fremleieforholdet
  • Merverdiavgift

Les hele artikkelen i Estate Vest her

Oppsummert

Utleier kan ha et sterkt insentiv til å involvere seg når spørsmål om fremleie dukker opp. Utleier bør aldri gi et samtykke til fremleie uten at det stilles krav som ivaretar utleiers interesser på beste måte. Av samme grunn vil vi heller ikke anbefale at hovedleiekontrakten gir anledning til fremleie uten samtykke.

Har du spørsmål om fremleie eller andre eiendomsrelaterte spørsmål?

Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat dersom du har behov for juridisk bistand. 

Relaterte artikler

Spørsmål?