westKompetanse

Barnevern

Våre advokater innen barnevern har lang og bred erfaring med prosessoppdrag for fylkesnemnda og domstolen, og som juridisk rådgiver for barneverntjenesten.

Bistand til en rekke kommuner

Advokatene i faggruppen for barnevern yter kun bistand til det offentlige, og vi har etter hvert svært mange vestlandskommuner blant våre klienter.

Våre advokater er svært erfarne og har den beste kompetanse og kunnskap på feltet. Advokatene oppdaterer seg faglig gjennom deltakelse på relevante kurs og seminarer, og driver samtidig kurs- og opplæringsvirksomhet ut til kommunene.

Prosessoppdrag og samtaleprosess

Prosessopdragene for fylkesnemndene og domstolen krever en særlig form for erfaring.  I tillegg til  god juridisk og prosessuell kompetanse, har våre advokater et klart fokus og kunnskap om de barnefaglige problemstillingene som sakene reiser.

Ukentlig bistår vi flere kommuner i samtaleprosesser, og er en god støttespiller for barneverntjenesten både før og under gjennomføringen av samtalemøtet i fylkesnemnda. Samtaleprosess bidrar til å finne gode og mer skreddersydde løsninger på den enkelte sak.

God bemanning sikrer raske tilbakemeldinger

Våre advokater bistår daglig barneverntjenester med å gi rådgivning om  problemstillinger som kan oppstå underveis i saksbehandlingen.

En av våre styrker er at faggruppen er godt bemannet, noe som gjør at vi alltid vil være tilgjengelige,og at svar og bistand kan tilbys raskt og ved behov.

Erstatningskrav mot kommunen

Våre advokater har også bred erfaring og kompetanse knyttet til erstatningskrav mot kommuner. Slike krav forankres oftest i kommunenes arbeidsgiveransvar og med et fokus på etterfølgende vurderinger av angivelige feil som er begått. Sakene kan være bevismessig kompliserte og det må gjøres vurderinger som innbefatter problemstillinger fra flere rettsområder, oftest erstatningsrett og forvaltningsrett i tillegg til barnevernrett. Avgjørelsene må relateres til rettstilstand og kunnskapsstatus den gang de påklagde handlinger ble gjort. Vi bistår både i rådgivning og prosess om slike krav.

Tvangssaker etter helse- og omsorgstjenesteloven

Advokatene i faggruppen bistår også kommuner i tvangssaker etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det vil da være NAV Sosial i kommunen som er klient.

Har du spørsmål i forbindelse med Barnevern? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister