westAktuelt

Unngå konflikter i hyttesameie

7. desember, 2022 av Jon Håkon Hegdahl

Mange fritidseiendommer eies i sameie. For å forebygge konflikter mellom sameierne er det viktig å ha klare kjøreregler for fordeling av blant annet bruk av fritidseiendommen og ansvar for vedlikehold og oppsussing. Sameieloven angir en rekke utgangspunkter, men det er likevel svært viktig å opprette en god sameieavtale.

Hva er viktig å regulere i en sameieavtale?

I partner/advokat Jon Håkon Hegdahl sin siste artikkel for tidsskriftet  Magma– Norges største fagtidsskift for økonomi og ledelse – redegjør han for hva det er viktig å regulere i en sameieavtale. Les artikkelen her

Du kan blant annet lære mer om: 

  • Hvordan et sameie oppstår
  • Hva som normalt vil være avgjørende for sameiebrøken
  • Hvorfor en bør lage en skriftlig sameieavtale
  • Hva som bør reguleres i en sameieavtale, som fordeling av bruk, vedlikehold og oppussing
  • Hvordan en kan avtale unntak fra rett til å kreve tvangsoppløsning

Ønsker du bistand vedrørende fast eiendom? 

 Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med å bistå ved eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som raskt vil hjelpe deg med å vurdere din sak. 

Relaterte artikler

Spørsmål?