westAktuelt

Realisering av boligdrømmen med kjæreste og venner

30. august, 2021 av Sølvi Nyvoll Tangen og Jon Håkon Hegdahl

Realisering av boligdrømmen med kjæreste og venner er en artikkel skrevet av advokatene Sølvi Nyvoll Tangen og Jon Håkon Hegdahl. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Magma, som er Econas tidsskrift for økonomi og ledelse. 

Les hele artikkelen her (PDF)

Med dagens egenkapitalkrav kan boligkjøp sammen med venner eller kjæreste være eneste mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Dersom man går sammen med noen for å kjøpe bolig, vil man ha større egenkapital enn om man kjøper alene, og tilbudet av leiligheter på markedet vil øke betydelig. Det vil også være økonomisk gunstig å eie fremfor å leie bolig. Men det er viktig at man tar noen forholdsregler og er bevisst på fallgruver. Still forberedt, og snakk gjennom det som kan bli problematisk mens dere fremdeles er venner. 

Det er noen forskjeller mellom samboere som kjøper bolig sammen, og venner som kjøper bolig sammen, som man bør være bevisst på. 

Samboere kjøper bolig sammen

Det finnes ikke noe lovverk som regulerer samboerskapet, på sammen måte som for ektefeller. Det er full avtalefrihet for samboere. 

Det viktigste for samboere som kjøper bolig sammen vil være: 

 • Skriv samboeravtale.
 • Ulik egenkapital bør medføre ulik eierandel. Dette bør tas inn  på skjøte og i samboeravtalen.
 • Hvordan lån skal betjenes i forhold til egenkapital og lønn bør reguleres i samboeravtalen.
 • Samboeravtalen bør revideres og eierandeler kanskje justeres dersom det skjer betydelig endringer i økonomiske forhold. 

Venner kjøper bolig sammen

Før man kjøper bolig sammen med venner, bør det være en åpen dialog om tidshorisonten. Dersom den ene plutselig finner seg en samboer og vil flytte, kan det blir en kort og dyr investering. 

Det viktigste for venner som kjøper bolig sammen vil være: 

 • Skriv sameieavtale.
 • Sameieavtalen bør bl.a. inneholde:
  • Oversikt over hvem som eier hva og eierbrøk.
  • Exit-strategi; hva skal skje dersom en ønsker å flytte.
  • Muligheten for å selge sin eierandel.
  • Prosedyre for verdifastsettelse ved utkjøp.
  • Fordeling av utgifter og inntekter ved salg.
  • Regulering av utforutsette utgifter og andre hendelser.
  • Regulering av utleie av sin andel, evt. under hvilke forutsetninger.
 • Det bør utarbeides husregler

Det er en viss risiko forbundet med å kjøpe med venner, spesielt fordi tidshorisonten ofte er mer uforutsigbar enn for samboere. Men med god planlegging kan det likevel være en god investering å kjøpe bolig sammen med venner fremfor å leie. 

Ta gjerne kontakt med en av Stieglers advokater for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål til dette eller andre temaer. 

Relaterte artikler

Spørsmål?