westAktuelt

Ny forsinkelsesrente

27. april, 2023 av Adriane Hopland

Hvert halvår fastsetter Finansdepartementet størrelsen på forsinkelsesrenten gjennom forskrift, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd. Forsinkelsesrente er det samme som morarente, og er den renten en kreditor kan pålegge skyldneren dersom vedkommende ikke betaler kravet ved forfall. Formålet med forsinkelsesrenten er å sikre at skyldneren betaler i tide.

Størrelsen på forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente, med et tillegg på minst 8 prosentpoeng. Fra 1.januar 2023 er rentesatsen fastsatt til 10,75% pr.år.

Selv om renten er satt til 10,75%, er det ingenting i veien for at partene gjennom avtale blir enige om en høyere eller lavere rentesats. Det eneste unntaket er at det ikke kan avtales en høyere rentesats når skyldneren er forbruker, jf. forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav c.

Har du spørsmål vedrørende forsinkelsesrenten?

Henvendelser kan rettes til advokat/managing partner Harald Alfsen.

Relaterte artikler

Spørsmål?