westAktuelt

Justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser

24. mars, 2022 av Christina Røvær

EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser er justert ved en endring av i dag, med virkning fra i går 23.03.22. Den nasjonale terskelverdien er ikke justert.

EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen på bakgrunn av endringer i valutakurser. I dag kom Nærings- og fiskeridepartementet med en justering av EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser i Norge for 2022-2024.

  • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,4 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,4 millioner.
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,5 millioner, og 56 millioner for konsesjonskontrakter.
  • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,5 millioner og bygge- og anleggskontrakter 56 millioner.

En oversikt over de oppdaterte EØS-terskelverdiene finnes her.

I 2016 ble nasjonal terskelverdi hevet fra 500 000 kr til 1,1 MNOK og deretter til 1,3 MNOK i 2018. I en fersk rapport bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet er det konkludert med at hevingen av den nasjonale terskelverdien i sum var samfunnsøkonomisk lønnsom, og at gevinsten i form av lavere transaksjonskonstnader har vært viktigere enn kostnaden av lavere konkurranse i en del anskaffelser. Rapporten fra Oslo Economics (m. samarbeidspartnere) kan leses her.

justeringen av terskelverdiene av i dag er ikke den nasjonale terskelverdien nevnt. Den nasjonale terskelverdien er dermed fremdeles 1,3 MNOK.

Har du spørsmål innenfor anskaffelsesretten?

Ta gjerne kontakt med en av Stieglers advokater for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål til dette eller andre temaer. 

Relaterte artikler

Spørsmål?