westAktuelt

HR-frokost hos Stiegler 18. februar!

27. januar, 2022 av Ingeborg Tveit og Camilla Brandt

Vil du lære mer om konflikthåndtering på arbeidsplassen?

Arbeidsgivere som håndterer arbeidskonflikter på en konstruktiv måte fremmer produktivitet, et godt arbeidsmiljø og lojalitet blant ansatte. Slik unngår virksomheten også ressurskrevende og utmattende tvistesaker. 

God konflikthåndtering må skje innenfor de rettslige rammene i arbeidsretten, men må også være fundert på kunnskap om hva som skjer med mennesker i konflikt og hva som er gode verktøy og metoder tilpasset den enkelte sak. HR Frokost fokuserer denne gangen på samspillet mellom jus, psykolog og mulige verktøy når arbeidsgivere må forsøke å løse opp i arbeidskonflikter.

Vi ser blant annet nærmere på:

  • Når og hvordan arbeidsgiver bør gripe inn i arbeidskonflikter.
  • Mekling som verktøy og metode for å løse arbeidskonflikter

HR Frokost får besøk av psykolog og mekler Torbjørn Buer som har fordypning innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Torbjørn har lang erfaring fra mekling i situasjoner der kommunikasjonssvikt og relasjonelle motsetninger er hovedtematikk. Han har forelest i konflikthåndtering ved Universitet i Oslo og er sensor. Buer er Direktør i Juristenes Utdanningssenter. 

Ingeborg Tveit er fagansvarlig for arbeidsrett i Stiegler. Hun har bred erfaring med håndtering av arbeidskonflikter, herunder saker som omhandler oppsigelser og omplassering på grunn av vedvarende samarbeidskonflikter, varslingssaker og saker om mobbing/trakassering. Ingeborg er også sertifisert mekler gjennom Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS.

Camilla Brandt er fagansvarlig for mekling i Stiegler, og har meklet i vanskelige konfliktsaker i over 15 år. Camilla er fast mekler i Konfliktrådet og er også sertifisert mekler gjennom Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS. 

Relaterte artikler

Spørsmål?