westAktuelt

Eurojuris Informerer – Eiendom og eiendomstransaksjoner

6. januar, 2022 av Camilla Brandt

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. En strukturert gjennomføring tar tid, går i ulike faser og fordrer et planmessig samspill mellom utvikler, kommune, investor, bank, entreprenør og kjøper/leietaker.

En godt planlagt og regulert prosess sikrer forutsigbarhet, og dette krever kunnskap, erfaring, oversikt og struktur. Dersom samspillet ikke fungerer, svinner verdier og kvaliteter i prosjektet, og man står i stedet med konflikter og tvister. Advokater har naturlige roller som både rådgivere og prosjektledere i eiendomsprosjekter.

I siste utgave av Eurojuris informerer  kan du lese om: 

  • Bruk av tilstandsrapport i lys av avhendingslova og ny forskrift
  • Grunnbokens troverdighet
  • Bruk av Due diligence
  • Håndtering av forurensing i tomtegrunnen i forbindelse med kjøp,
    utleie og utvikling av eiendom
  • Forlengelsesklausuler i næringsleiekontrakter
  • Fellesregistrering i eiendomskonsern – en avgiftsmessig gullgruve?
  • Merverdiavgiftbehandlingen av driftsmiddelet næringseiendom

Les siste utgave av Eurojuris Informerer her

Eurojuris Norge

Stiegler Advokatfirma er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge, som er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer. Eurojuris Norge tilrettelegger for faglig og kommersielt samarbeid mellom medlemsfirmaene, og artiklene i Eurojuris Informerer er skrevet av dyktige advokater i nettverket.

Bistand ved eiendomsrettslige problemstillinger

Stiegler Advokatfirma har langt erfaring med eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?