westAktuelt

Adv.flm. Chris-André Fløtre oppnevnt som nytt medlem i Husleietvistutvalget

13. januar, 2023 av Stiegler

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppnevnt Stieglers advokatfullmektig Chris-André Fløtre som nytt medlem i husleietvistutvalget. Oppnevningen er for perioden 2023-2025. Vi gratulerer! 

Husleietvistutvalget er et landsdekkende, domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler tvister etter husleieloven mellom utleier og leier.  Boligleietvister må normalt behandles av husleietvistutvalget som førsteinstans, før de eventuelt kan bringes inn for tingretten.

Husleietvistutvalget behandler saker om blant annet:

  • Depositum
  • Skyldig husleie
  • Erstatning for skader på leiebolig
  • Oppsigelse av leieforhold
  • Mangler ved leiligheten

Chris-André har opparbeidet seg særskilt kompetanse innen leierettslige spørsmål, og ser fram til å ta fatt på arbeidet.

Relaterte artikler

Spørsmål?