Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Stiegler Advokatfirma AS

Når du er i kontakt med oss for å få juridisk bistand eller annet, vil Stiegler Advokatfirma AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om person-opplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Stiegler Advokatfirma AS, v/daglig leder Erlend Bergstrøm.

Juridisk navn:     Stiegler Advokatfirma AS, org. nr. 919 177 519

Postadresse:       Postboks 1124 Sentrum

E-post:                 eb@stiegler.no

Telefon:                55 54 91 13 / 930 59 513

Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte behandlingsansvarlig.

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Oppdrag i anledning advokatvirksomheten mv.:

Fullt navn og ID, telefonnummer, adresse og e-postadresse samt alle andre, også eventuelle sensitive, personopplysninger som måtte følge av henvendelsen/oppdraget. Opplysningene behandles for å oppfylle rettslige forpliktelser, utøve rettigheter, fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, verne vitale interesser eller generelt for å oppfylle oppdraget / avtalen. Opplysningene lagres inntil alle plikter, også lovpålagte, som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss:

Fullt navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre, også sensitive, personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale, for å fastsette rettskrav, eller på bakgrunn av en interesseavveining hvor vi anser det som nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

Markedsføring, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet:

Navn og e-postadresse evt. virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

Rekruttering til nye stillinger:

CV, søknad, attester og referanser med alt sitt innhold. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies).

Cookies

Nettstedet stiegler.no benytter visse informasjonskapsler (cookies) i din nettleser for at vi skal kunne gi deg en bedre brukeropplevelse.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du enten endre nettleserens innstillinger til å blokkere cookies fra www.stieglerwks.no. (Det kan imidlertid føre til at nettstedet vårt oppleves mindre optimalt for deg.)

Vi bruker Google Analytics for å gi oss generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Personvernet ivaretas ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk og det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi deler ikke personopplysningene dine med andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag (samtykke, avtale eller det følger av lov eller forskrift mv.) for utlevering. Stiegler Advokatfirma AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått egne databehandleravtaler for å ivareta informasjons-sikkerheten i alle ledd av behandlingen. I dag benytter vi følgende databehandlere:

    • Braathe Gruppen AS, org. nr. 981 933 311. Selskapets IT-leverandør lagrer alle person-opplysninger på vegne av Stiegler Advokatfirma. På forespørsel, ved eksempelvis databrudd, kan Braathe Gruppen gis tilgang til opplysninger som behandles av Stiegler Advokatfirma AS.
    • Bergen Telesystemer AS, org.nr. 963 430 663. Selskapets leverandør av telekommunikasjons-utstyr lagres opplysninger om kommunikasjon (og tidspunkt for slik), herunder navn og telefonnummer.
    • Advisor AS, org. nr. 865 109 032: Leverandør av saksbehandlings- og faktureringssystem. Advisor lagrer informasjon men har ikke lesetilgang. Systemet er nødvendig for å gjennomføre oppdrag, følge opp henvendelser mv.
    • SpareBank1 SR-Bank Forretningspartner AS, org.nr. 990 945 748. Selskapets regnskapsfører behandler navn, adresser, e-postadresse, og økonomisk informasjon herunder kontoopplysninger til oppfyllelse regnskapsføreroppdraget.
    • RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588. Selskapets revisor behandler navn, adresser, økonomisk informasjon herunder kontoopplysninger til oppfyllelse av sine lovpålagte plikter som revisor.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig v/Erlend Bergstrøm, fortrinnsvis per e-post eb@stieglerwks.no eller pr. telefon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å rette en skriftlig henvendelse per epost til behandlings-ansvarlig v/Erlend Bergstrøm per e-post eb@stiegler.no

6. Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.