westKompetanse

Generasjonsskifte

Generasjonsskifter og arveprosesser kan ofte være krevende. De involverer både komplekse juridiske problemstillinger, men også utfordringer knyttet til samholdet i familien, og ønsket om å bevare familiefreden.

Generasjonsskifter og arveprosesser kan ofte være krevende. De involverer både komplekse juridiske problemstillinger, men også utfordringer knyttet til samholdet i familien, og ønsket om å bevare familiefreden.

Råd & tips

 1. Snakk med og involver arvingene
  – Bidra til å unngå strid ved fordeling av arven
 2. Planlegg mens du lever
  – Sikre rettferdig fordeling
  – Inngå aksjonæravtale mens du lever
 3. Tenk rettferdig
  – Testament
  – Pliktdelsarv
  – Gaver i live

Vi i Stiegler har lang erfaring med arveoppgjør og generasjonsskifter, og hjelper deg gjerne med å overføre og fordele verdier og eierskap til neste generasjon i familien.

Det har ikke vært noen form for skattelegging av arv og gaver siden 2014 da arveavgiften ble fjernet. Men mange stiller seg spørsmålet om Norge vil gjeninnføre arveavgiften etter valget i 2021. Det betyr at det kan være lurt å starte planleggingen av generasjonsskifte nå.

Har du spørsmål i forbindelse med Generasjonsskifte? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister