westKompetanse

Næringsleie

For eiere av næringslokaler kan utleie være viktig inntektskilde. Vellykket utleie, og vellykket avslutning av leieforholdet, avhenger av klare vilkår i leieavtalen.

Leieavtaler bør ha bestemmelser om bl.a leietid, husleien og økning av den, sikkerhet, deponering, vedlikehold, ansvar for skade, fremleie, oppsigelse og fornyelse, fraflytting og oppgjør.

Stiegler har spesialkompetanse på husleie, og har også et langvarig samarbeid med Bergen Huseierforening. Derfor har Stiegler meget god kompetanse når det gjelder leie av næringslokaler.

Har du spørsmål i forbindelse med Næringsleie? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister