westKompetanse

Husleie

Husleieloven fastslår at leieforhold mellom utleier og leietaker skal reguleres av en avtale. En slik leieavtale bør ha bestemmelser om blant annet leietid, husleien og eventuell økning av den, sikkerhet, deponering, vedlikehold, fremleie, oppsigelse og fornyelse. Hvis det ikke foreligger leieavtale mellom partene, vil forholdet reguleres med utgangspunkt i husleielovens bestemmelser.

For eiere av både boliger og næringslokaler kan utleie være viktig inntektskilde. Vellykket utleie, og vellykket avslutning av leieforholdet, avhenger av klare vilkår i leieavtalen.

Stiegler har spesialkompetanse på husleie, og har også et langvarig samarbeid med Bergen Huseierforening. Derfor kjenner Stiegler godt utleieres behov og ønsker. Ta kontakt med oss dersom du eller ditt firma har spørsmål.

Vi bistår gjerne både vedr inngåelse av leieavtale, spørsmål som oppstår i leietiden og ved avslutning av leieforhold.

(Medlemmer i Bergen Huseierforening gis også gratis konsultasjon med en av våre advokater.)

Har du spørsmål i forbindelse med Husleie? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister