westKompetanse

Håndverkertjenestelov

Vi ser at det ofte oppstår uenigheter underveis i oppussingsprosjekter. Uenighetene kan dreie seg om dårlig utførelse av arbeidet, for sen ferdigstillelse og at håndverkeren krever for stor betaling.

I slike situasjoner er det viktig å opptre riktig fra første stund, slik at du ikke står i fare for å tape et eventuelt krav. Vi har lang erfaring med håndverkertjenesteloven og er klar til å hjelpe deg.

Har du spørsmål i forbindelse med Håndverkertjenestelov? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister