westAktuelt

Velkommen til frokostmøte med Bjørnafjorden næringsråd

25. november, 2022 av Stieglers faggruppe for eiendom

En ny områdeplan for Osøyro ligger nå ute til offentlig ettersyn i Bjørnafjorden kommune. Områdeplanen kan utløse nye utbygginger og utvikling av områdene planen dekker. Slik som også er tilfellet i de fleste andre område- og reguleringsplaner.

Torsdag 1. desember

Torsdag 1. desember arrangerer Stiegler advokatfirma frokostmøte om rekkefølgekrav og planarbeid i Bjørnafjorden kommune sammen med Bjørnafjorden næringsråd.

  • Lurer du på hvilke tilgang kommunen har til å stille rekkefølgekrav i områdeplan og detaljreguleringsplan?
  • Hva med eventuelle utbyggingsplaner?
  • Hvilke muligheter og begrensninger finnes det?
  • Hvilke medvirkningsmuligheter finnes det? 

Ønsker du bistand ved fast eiendom? 

 Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med å bistå. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som raskt vil hjelpe deg med å vurdere din sak. 

Relaterte artikler

Spørsmål?