westAktuelt

Stiegler-advokat tildeles verv i Mangfoldsutvalget

14. desember, 2022 av Stiegler

Advokatforeningen offentliggjorde nylig oversikt over nye medlemmer i utvalgene. Vi gratulerer Stiegler-advokat John Erik Aarsheim som tiltrer som medlem i Mangfoldsutvalget 01.01.2023, og som med dette blir eneste utvalgsmedlem med kontorsted utenfor Oslo. 

Mangfoldsutvalget er et utvalg for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn. 

John Erik uttaler at han gjennom deltakelse i Mangfoldsutvalget håper på at han blant annet vil få mulighet til både å dele og høste kompetanse, til fordel for kollegaer og klienter.

Saken er nylig omtalt i Advokatbladet, og du kan lese hele saken her

Relaterte artikler

Spørsmål?