westAktuelt

HR-frokost hos Stiegler 8. juni!

26. mai, 2023 av Stiegler

Gjør mangfoldsarbeidet til ditt konkurransefortrinn!

Visste du at alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen?

I tillegg har mange arbeidsgivere plikt til å følge en fire-stegs aktivitetsplikt, samt å redegjøre for hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Denne plikten omtales ofte som aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Uansett om du er omfattet av ARP-regelverket, eller ikke, kan det være lurt å sette mangfold på dagsorden. Dette vil kunne styrke virksomhetens omdømme og gi et fortrinn ved rekruttering av talenter.

Stiegler inviterer derfor til HR-frokost, hvor det blir gitt en praktisk innføring i ARP-regelverket, og gode tips til hvordan du kan gjøre mangfoldsarbeidet til deres konkurransefortrinn!

Temaet passer særlig godt for arbeidsgivere, styreledere, tillitsvalgte og HR-personell.

Vi ser blant annet nærmere på:

  • Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?
  • Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsesplikten for?
  • Hvordan blir brudd på aktivitets- og redegjørelsesplikten håndhevet?
  • Hvordan kan aktivitets- og redegjørelsesplikten oppfylles med få ressurser?
  • Hvordan kan dere gjøre mangfolds- og inkluderingsarbeid til deres konkurransefortrinn?

HR-frokost får denne gangen besøk av Marie Louise Sunde, som er daglig leder og medgrunnlegger av Equality Check. Sunde vil redegjøre for Equality Check sitt rapporteringsverktøy for ARP, som kan forenkle og systematisere arbeidet med mangfold og inkludering i din virksomhet.

John Erik Aarsheim er senioradvokat i Stiegler og tilknyttet faggruppen for næringsliv- og arbeidsrett. Aarsheim har omfattende erfaring med mangfoldsarbeid, både som tillitsvalgt, medlem i Advokatforeningens mangfoldsutvalg og styremedlem i Regnbuedagene i Bergen. Aarsheim vil redegjøre for de rettslige sidene av ARP.

Relaterte artikler

Spørsmål?