westAktuelt

HR-frokost hos Stiegler 21. juni!

30. juni, 2022 av Ingeborg Tveit

Tariffavtalen – utvidet adgang til innleie og andre mulighetsrom

Det er foreslått kraftige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsbyrå. For virksomheter med tariffavtale skal det fortsatt være mulig å avtale bruk av innleie utover rammene i arbeidsmiljøloven. Dette og andre mulighetsrom ved tariffavtalen skal vi se nærmere på når vi samles til HR Frokost, tirsdag 21. juni.

Vi ser blant annet nærmere på:

Sammen med Mads Kleven som er leder i Fellesforbundet Region Vest skal vi se nærmere på:

  • Plikter og muligheter som følger med tariffavtalen, herunder mulighetsrom som:
    • Adgangen til å avtale innleie fra bemanningsbyrå utover rammene i arbeidsmiljøloven
    • Oppfyllelse av kontraktsmessige seriøsitetskrav
    • Mer fleksible arbeidstidsordninger
  • Forskjellen mellom lokale særavtaler, overenskomster og Hovedavtalen
  • Hvordan tariffavtaler inngås og endres

Ingeborg Tveit er fagansvarlig for arbeidsrett i Stiegler. Hun har bred erfaring med håndtering av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til regelverket rundt tariffavtalen. Ingeborg er også sertifisert mekler gjennom Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS.

Relaterte artikler